scen och ruta

röst

bilder

livet i korthet

summary

filmclip:

"Strisser på Samsø 1", DR 1995

"Strisser på Samsø 2", DR 1995

"Torntuppen", SVT 1995

"Jag i dag", JAG 2009

PDF för utskrift

2